top of page

Leuk dat je interesse hebt!

Hier lees je alles over de aanmeldprocedure voor onderwijs en opvang.

Om teleurstellingen te voorkomen adviseren wij je kind voor zij-instroom tijdig in te schrijven. Voor schooljaar 2023-2024 hanteren wij een wachtlijst

De Schatkaart_boomstam_lres.jpg

De aanmeld
routes

Leuk dat je interesse hebt in MKC De Schatkaart. Lees op deze pagina alles over welke stappen je doorloopt bij het aanmelden van jouw (toekomstige) kind(eren) voor onderwijs, opvang, TSO en BSO.

Onderwijs, opvang, TSO en BSO hebben elk een eigen inschrijfknop. Deze vind je in de 2 routes hieronder. 

Kom je er niet uit en heb je hulp nodig bij het inschrijven, dan kun je ons altijd even bellen.

Inschrijf proces_licht groen.png
Onderwijs route
Opvang route

Onderwijs

Stap 1 - onderwijs

Informatie bijeenkomst

Stap 2 - onderwijs

Aanmelden via het formulier op onze website

Wil je je aanmelden voor het onderwijs op MKC De Schatkaart dan kan dat via één van onderstaande knoppen. 

Is jouw kindje tussen de 0-3,5 jaar en wil je het inschrijven bij De Schatkaart? Dan gaat dit via het voorkeursformulier van de gemeente Amsterdam. Lees onderaan deze pagina meer over de werkwijze van het gemeentelijk toelatingsbeleid. 

Is het kind 3,5 jaar of ouder dan kunt je aanmelden via ons eigen aanmeldformulier. We hebben niet altijd direct plek in een klas. Dit formulier gebruik je ook bij zij-instroom en verhuizingen. Lees hier meer. Voor aankomend schooljaar (2023-2024 zitten de onderbouwgroepen na de zomervakantie vol) Je kunt je aanmelden voor de wachtlijst. 

Na invullen van één van de formulieren krijg je een bevestiging van de aanmelding.

Let op: de aanmelding is nog geen definitieve inschrijving, maar wel de eerste stap in het aanmeldproces. 

Stap 3 - onderwijs

Intake

Wanneer je kind is aangemeld ontvang je per email een intakeformulier. Zodra we deze ingevuld retour ontvangen worden jullie uitgenodigd voor een intakegesprek met een medewerker van MKC De Schatkaart. We willen de ouders en kinderen natuurlijk goed leren kennen en samen kijken naar de mogelijkheden. Op basis van dit gesprek en het door jullie ingevulde intakeformulier wordt je kind door ons geplaatst in een van onze groepen. 

Stap 4 - onderwijs

Definitieve inschrijving

Hierna krijg je bericht dat je kind definitief is ingeschreven bij ons op MKC De Schatkaart. In uitzonderlijke situaties kan de school, na onderzoek te hebben gedaan, besluiten een kind niet toe te laten wanneer het kind speciale zorg nodig heeft die de school niet kan bieden. In overleg met de ouders zoekt de school dan een andere school die de benodigde zorg wel kan bieden.  

Stap 5 - onderwijs

Wennen

  • Voordat je kind voor het eerst naar school gaat, worden jullie uitgenodigd door de  leerkracht van de groep voor een kennismakingsgesprek. De leerkracht vertelt dan over de dagelijkse praktijk en laat jullie alvast de klas zien.

  • De eerste twee schoolweken moeten kinderen vaak wennen en raden we aan om halve dagen naar school te komen.

  • Meestal is dit voldoende om vervolgens hele dagen naar school te komen, maar voor een aantal kinderen gaat dit te snel en zal langzamer worden uitgebouwd naar hele schooldagen. De leerkracht zal dit altijd bespreken.

  • Een week vóór de kerstvakantie en drie weken vóór de zomervakantie plaatsen wij liever geen kinderen. Dit wordt overlegd tijdens het intakegesprek.

  • Wij gaan ervan uit dat wanneer je kind begint in groep 1-2 het zindelijk is en zelfstandig naar het toilet kan gaan.

 

Opvang

Stap 1 - opvang

Informatie bijeenkomst

Voor het kinderdagverblijf kun je, naast de informatie bijeenkomst, ook een afspraak maken voor een rondleiding.  Tijdens de rondleiding vertellen we over de visie en werkwijze, groepssamenstelling en laten we de groepen zien.

Op de website staan alle data van de informatie bijeenkomsten onder het kopje nieuws en mail of bel ons voor een persoonlijke rondleiding.

Stap 2 - opvang

Aanmelden via het formulier op onze website

Ook om je kind in te schrijven voor het kinderdagverblijf (KDV) of de Buiten Schoolse Opvang (BSO) en Tussen Schoolse Opvang (TSO) kun je één van de aanmeldformulieren hieronder invullen. De TSO wordt georganiseerd door de organisatie Brood en Spelen. 

 

De BSO is alleen voor kinderen van MKC De Schatkaart. Nadat we het aanmeldformulier ontvangen hebben ontvang je een bevestiging. 

Stap 3 - opvang

Definitieve plaatsing

Als er plaats is op het kinderdagverblijf en/of BSO ontvang je een overeenkomst. Nadat deze digitaal ondertekend is, is je kind geplaatst.
De meeste ouders hebben recht op Kinderopvangtoeslag, als je dat wilt, kunnen we je hierin ondersteunen.

Stap 4 - opvang

Intake

Twee tot vier weken voor de plaatsing neemt de mentor van je kind telefonisch contact met je op voor een intakegesprek.

Tijdens dit kennismakingsgesprek bespreken we alles wat jij en wij moeten weten, praktische zaken maar ook eventuele aandachtspunten als gezondheidsaspecten, medicijngebruik, allergieën, eet- en slaapgewoonten of rituelen wisselen we samen uit. Je ontvangt nadere informatie over onze visie als het gaat om kindontwikkeling, hoe wij werken en de dagelijkse gang van zaken.

Stap 5 - opvang

Wennen

Voordat het contract ingaat wennen we in twee dagdelen (2 uur en 4 uur). Wij vinden het belangrijk dat je kind twee keer bij ons komt oefenen, voorafgaand aan de eerste échte dag. Het is goed om te zien hoe je kind reageert op de nieuwe situatie, de pedagogisch medewerkers, de andere kinderen en andersom. Wennen en vertrouwen opbouwen doen je kind, én jij in je eigen tempo. Je bespreekt tijdens de intake wat je mee moet nemen en wat je kunt verwachten. 

De Schatkaart_patronen_stip cirkel - gee

Inschrijven 
via Gemeente
Amsterdam

Gemeentelijk toelatingsbeleid

Van de gemeente Amsterdam ontvangen alle ouders een voorkeursformulier rond de 3e verjaardag van hun kind. Nadat je scholen hebt bezocht, kun je dit voorkeursformulier inleveren op de school van je eerste voorkeur. Op dit formulier geven ouders in volgorde van voorkeur minimaal vijf andere scholen op. Meer informatie over de gemeentelijke plaatsingsronde kun je vinden op de website van de Gemeente Amsterdam

Hoe dat werkt

Jaarlijks wordt in maart, juni en november, onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de plaatsing voor de hele stad geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle aangemelde kinderen geplaatst. Wanneer op een school meer kinderen worden aangemeld dan er plaatsen zijn, wordt er geloot. Je kind loot dan mee in de volgorde van de scholen die je hebt opgegeven.


Na de plaatsing voeren wij een intakegesprek en daarna volgt de definitieve inschrijving. 

Verhuizing

De stappen bij een verhuizing

Als je vanwege een verhuizing wilt overstappen van school dan kun je het formulier in vullen voor 'inschrijven 3,5+ jaar en zij-instroom. Omdat we een startende school zijn met kleine klassen hanteren we een inschrijfprocedure om de groep zorgvuldig te kunnen samenstellen. Dit alles in het belang van je kind.
Na aanmelding volgt een verzoek tot een gesprek met de directie. Hierna nemen we contact op met de huidige school om informatie in te winnen. Als deze informatie compleet is, zullen we een advies geven.

Zij-instroom

De stappen bij een zij-instroom

Bij een overstap van school om een andere reden, volgen we een meer uitgebreide procedure. Eerst is er een gesprek met de directie waarin we met elkaar kijken wat de behoeften en verwachtingen zijn. Daarna volgt een gesprek met de toekomstige intern begeleider en leerkracht. In overleg kan het kind eventueel meekijken in de groep.


Wij zullen altijd informatie opvragen bij de huidige school voor een goede doorstroom. Wij vragen hier naar welbevinden, cognitieve ontwikkeling, leer- en gedragsontwikkeling en mogelijke handelingsplannen. In sommige gevallen kijkt de leerkracht of intern begeleider mee op de huidige school. Mochten wij meer informatie nodig hebben, vindt er een uitgebreider onderzoek plaats.


Het kind kan daarna komen wennen in de klas. Wij vinden het fijn om het kind te betrekken in de keuze. We geven het definitieve advies aan ouders binnen afgesproken tijd.

Onderwijs
Opvang
Inschrijven Gemeente Amsterdam
Verhuizen en zij-instroom
De Schatkaart_montessori materialen_lres.jpg

Rondleiding &
informatie
bijeenkomsten

Nieuwsgierig hoe De Schatkaart er nu uitziet? Wil je graag een rondleiding? Mail ons, dan plannen we samen een moment in!

Op de onderstaande datum organiseren wij informatieochtenden voor geïnteresseerde ouders. De inloop is om 9:20 en de bijeenkomsten starten om 9:30 uur. 

Meld je aan door te klikken op onderstaande knop of stuur een mail naar info@mkcdeschatkaart.nl 

Data bijeenkomsten
bottom of page