Leuk dat je interesse hebt!

Hier lees je alles over de aanmeldprocedure voor onderwijs en opvang.

De Schatkaart_boomstam_lres.jpg

De aanmeld
procedure

Leuk dat je interesse hebt in MKC De Schatkaart. Lees op deze pagina alles over welke stappen je doorloopt bij het aanmelden van jouw (toekomstige) kind(eren) voor onderwijs, opvang, TSO en BSO.

 

Via de groene knop hieronder kun je het aanmeldformulier invullen om je belangstelling kenbaar te maken. Wil je meerdere kinderen aanmelden? Dat kan allemaal via hetzelfde formulier.
 

Onderwijs

Stap 1 - onderwijs

Informatie bijeenkomst

We organiseren regelmatig informatieochtenden voor ouders. Alle details over ons onderwijs en de opvang komen aan bod, je kunt de sfeer proeven en alle vragen stellen die je wilt. Onderaan deze pagina vind je een overzicht met de data van de informatie bijeenkomsten.

Stap 2 - onderwijs

Aanmelden via het formulier op onze website

Wil je je aanmelden voor het onderwijs op MKC De Schatkaart dan kan dat via het formulier onderaan deze pagina*. In dit formulier kun je ook invullen dat je interesse hebt in BSO of TSO. Na invullen van het aanmeldformulier krijg je een bevestiging van de aanmelding.  

 

*Omdat we nog in opbouw zijn kunnen ouders zich op dit moment nog rechtstreeks bij ons aanmelden. Dit geldt zowel voor de drie- en vierjarige kinderen als voor zij-instromers voor de hogere groepen. 

Stap 3 - onderwijs

Intake

Wanneer je kind is aangemeld ontvang je per email een intakeformulier. Zodra we deze ingevuld retour ontvangen worden jullie uitgenodigd voor een intakegesprek met een medewerker van MKC De Schatkaart. We willen de ouders en kinderen natuurlijk goed leren kennen en samen kijken naar de mogelijkheden. Op basis van dit gesprek en het door jullie ingevulde intakeformulier wordt je kind door ons geplaatst in een van onze groepen. 

Stap 4 - onderwijs

Definitieve inschrijving

Hierna krijg je bericht dat je kind definitief is ingeschreven bij ons op MKC De Schatkaart. In uitzonderlijke situaties kan de school, na onderzoek te hebben gedaan, besluiten een kind niet toe te laten wanneer het kind speciale zorg nodig heeft die de school niet kan bieden. In overleg met de ouders zoekt de school dan een andere school die de benodigde zorg wel kan bieden.  

Stap 5 - onderwijs

Wennen

  • Voordat je kind voor het eerst naar school gaat, worden jullie uitgenodigd door de  leerkracht van de groep voor een kennismakingsgesprek. De leerkracht vertelt dan over de dagelijkse praktijk en laat jullie alvast de klas zien.

  • De eerste twee schoolweken moeten kinderen vaak wennen en raden we aan om halve dagen naar school te komen.

  • Meestal is dit voldoende om vervolgens hele dagen naar school te komen, maar voor een aantal kinderen gaat dit te snel en zal langzamer worden uitgebouwd naar hele schooldagen. De leerkracht zal dit altijd bespreken.

  • Een week vóór de kerstvakantie en drie weken vóór de zomervakantie plaatsen wij liever geen kinderen. Dit wordt overlegd tijdens het intakegesprek.

  • Wij gaan ervan uit dat wanneer je kind begint in groep 1-2 het zindelijk is en zelfstandig naar het toilet kan gaan.

 

Opvang

Stap 1 - opvang

Informatie bijeenkomst

Voor het kinderdagverblijf kun je, naast de informatie bijeenkomst, ook een afspraak maken voor een rondleiding.  Tijdens de rondleiding vertellen we over de visie en werkwijze, groepssamenstelling en laten we de groepen zien.

Op de website staan alle data van de informatie bijeenkomsten onder het kopje nieuws en mail of bel ons voor een persoonlijke rondleiding.

Stap 2 - opvang

Aanmelden via het formulier op onze website

Ook om je kind in te schrijven voor het kinderdagverblijf of de Buiten Schoolse Opvang (BSO) en Tussen Schoolse Opvang (TSO) kun je het aanmeldformulier onderaan deze pagina invullen. De BSO is alleen voor kinderen van  MKC De Schatkaart. Nadat we het aanmeldformulier ontvangen hebben ontvang je een bevestiging. 

Stap 3 - opvang

Definitieve plaatsing

Als er plaats is op het kinderdagverblijf en/of BSO ontvang je een overeenkomst. Nadat deze digitaal ondertekend is, is je kind geplaatst.
De meeste ouders hebben recht op Kinderopvangtoeslag, als je dat wilt, kunnen we je hierin ondersteunen.

Stap 4 - opvang

Intake

Twee tot vier weken voor de plaatsing neemt de mentor van je kind telefonisch contact met je op voor een intakegesprek.

Tijdens dit kennismakingsgesprek bespreken we alles wat jij en wij moeten weten, praktische zaken maar ook eventuele aandachtspunten als gezondheidsaspecten, medicijngebruik, allergieën, eet- en slaapgewoonten of rituelen wisselen we samen uit. Je ontvangt nadere informatie over onze visie als het gaat om kindontwikkeling, hoe wij werken en de dagelijkse gang van zaken.

Stap 5 - opvang

Wennen

Voordat het contract ingaat wennen we in twee dagdelen (2 uur en 4 uur). Wij vinden het belangrijk dat je kind twee keer bij ons komt oefenen, voorafgaand aan de eerste échte dag. Het is goed om te zien hoe je kind reageert op de nieuwe situatie, de pedagogisch medewerkers, de andere kinderen en andersom. Wennen en vertrouwen opbouwen doen je kind, én jij in je eigen tempo. Je bespreekt tijdens de intake wat je mee moet nemen en wat je kunt verwachten. 

Inschrijven 
via Gemeente
Amsterdam

Van de gemeente ontvangen ouders een aanmeldingsformulier wanneer hun kind 2,5 jaar is. Deze kun je inleveren op de school van je eerste voorkeur. Meer informatie kun je vinden op de website van de Gemeente Amsterdam onder Schoolwijzer (www.schoolwijzer.amsterdam.nl). Dit is een route die eventueel ook gelopen kan worden, naast het direct inschrijven bij MKC De Schatkaart. 

Hoe dat werkt

Jaarlijks wordt in maart, juni en november, onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de plaatsing voor de hele stad geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle aangemelde kinderen geplaatst. Wanneer op een school meer kinderen worden aangemeld dan er plaatsen zijn, wordt er geloot. Je kind loot dan mee in de volgorde van de scholen die je hebt opgegeven.


Na de plaatsing krijg je een intakegesprek en daarna volgt de definitieve inschrijving. 

Verhuizing

De stappen bij een verhuizing

Als je vanwege een verhuizing wilt overstappen van school dan kun je het beste een email sturen naar info@mkcdeschatkaart.nl. Omdat we een startende school zijn met kleine klassen hanteren we een inschrijfprocedure om de groep zorgvuldig te kunnen samenstellen. Dit alles in het belang van je kind.
Na aanmelding volgt een verzoek tot een gesprek met de directie. Hierna nemen we contact op met de huidige school om informatie in te winnen. Als deze informatie compleet is, zullen we een advies geven.

Zij-instroom

De stappen bij een zij-instroom

Bij een overstap van school om een andere reden, volgen we een meer uitgebreide procedure. Eerst is er een gesprek met de directie waarin we met elkaar kijken wat de behoeften en verwachtingen zijn. Daarna volgt een gesprek met de toekomstige intern begeleider en leerkracht. In overleg kan het kind eventueel meekijken in de groep.


Wij zullen altijd informatie opvragen bij de huidige school voor een goede doorstroom. Wij vragen hier naar welbevinden, cognitieve ontwikkeling, leer- en gedragsontwikkeling en mogelijke handelingsplannen. In sommige gevallen kijkt de leerkracht of intern begeleider mee op de huidige school. Mochten wij meer informatie nodig hebben, vindt er een uitgebreider onderzoek plaats.


Het kind kan daarna komen wennen in de klas. Wij vinden het fijn om het kind te betrekken in de keuze. We geven het definitieve advies aan ouders binnen afgesproken tijd.

 
 
De Schatkaart_montessori materialen_lres.jpg

Data informatie
bijeenkomsten

Op de onderstaande datum organiseren wij informatieochtenden voor geïnteresseerde ouders!

Meld je aan door te klikken op onderstaande knop of stuur een mail naar info@mkcdeschatkaart.nl Meer informatie over de locatie of een link voor een online bijeenkomst krijg je tegen die tijd via de mail. 

 

Meld je hier aan!

Via onderstaande link kun je het aanmeldformulier invullen voor zowel opvang, TSO, BSO als onderwijs.