top of page

Dit is wie wij zijn

We zijn een enthousiast en gedreven team. Kijk hieronder om ons te leren kennen of klik hier voor meer informatie over de MR en OR. 

Schermafbeelding 2021-03-24 om 15.48.42.png
De Schatkaart_patronen_cirkel contour -

Team

Schermafbeelding 2021-03-24 om 15.28.38.
  • LinkedIn - Valeri

Valeri Ligterink

Verantwoordelijk voor onderwijs op MKC de Schatkaart.


“Montessori’s opvoeding en onderwijsmethode is educatie in zelfstandigheid, een voorbereiding  niet alleen voor school maar voor het leven.”

Schermafbeelding 2021-03-24 om 15.28.28.
  • LinkedIn - Fedor

Fedor de Groot

Verantwoordelijk voor onderwijs op MKC de Schatkaart.

"De kinderen van vandaag maken de samenleving van morgen."

Schermafbeelding 2021-03-24 om 15.28.18.
  • LinkedIn - Simone

Simone van Lagen

Verantwoordelijk voor kinderopvang en bso op MKC de Schatkaart.

“Opvoeden, kinderen ondersteunen op te groeien, gaat beter als je het samen doet. Dat is de kracht van samen.”

fb225006-9a2f-40ff-8490-0e375254afe6_edited.png

Stefanie Kuiper

Werkzaam bij onderwijs op MKC de Schatkaart. 

"Op onze school leren en spelen we samen, om zo het beste uit jezelf en de ander te halen."

saida.jpg

Saīda El Allaoui

Werkzaam in onderwijs MKC de Schatkaart.

''Op onze school helpen we elkaar en zijn we lief voor de wereld.''

foto.jpg

Sharmila Arjoon

Werkzaam als administratief medewerker onderwijs MKC de Schatkaart.

''Op onze school kan een kind zichzelf zijn en zich ontplooien in een veilige en vertrouwde omgeving.''

image0.jpeg

Alinda Haitsma-Krak

Werkzaam bij onderwijs op MKC de Schatkaart. 

''Kinderen worden sterren als wij ze laten stralen."

Scherm­afbeelding 2023-10-13 om 11.59.16.png

Koen Mulder

Werkzaam bij onderwijs op MKC de Schatkaart. 

"Never help a child with a task at which he feels he can succeed." 

daan.jpg

Daan van Beers

Werkzaam in onderwijs MKC de Schatkaart.

“Het grootste teken van succes voor een leraar is om te kunnen zeggen: de kinderen werken nu alsof ik niet besta.”

Scherm­afbeelding 2023-10-13 om 12.03.27.png

Ingeborg Arens

Werkzaam als IB-er op MKC de Schatkaart. 

IMG_9834.heic
  • LinkedIn - Ilse

Ilse Foppen 

Werkzaam bij kinderopvang op MKC de Schatkaart. 

“Ieder kind is uniek, daarom hebben we respect voor hun persoonlijke groei.”

IMG_9843.heic

Mariska Leijnse

Werkzaam bij kinderopvang op MKC de Schatkaart.

“Geef kinderen de ruimte om het zelf te doen en op hun eigen manier, dat geeft ze zelfvertrouwen voor de toekomst”

IMG_9850.heic
  • LinkedIn - Lisanne

Lisanne Bunink

Werkzaam bij kinderopvang op MKC de Schatkaart.

"Het creëren van een veilige omgeving geeft het kind vertrouwen zich optimaal te kunnen ontwikkelen." 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is wettelijk ingesteld om leerkrachten en ouders mee te laten denken en beslissen over zaken die de school aangaan. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement, het medezeggenschapsreglement. De omvang van de school bepaalt hoeveel leden de MR kent. Op De Schatkaart heeft de MR vier leden, te weten twee personeelsleden en twee ouders. De MR-leden kiezen uit hun midden een voorzitter en secretaris. De MR vergadert ongeveer eens in de zes weken. Alle voorgenomen beslissingen aangaande nieuw beleid worden aan de MR ter advisering voorgelegd. Op sommige onderdelen heeft de MR beslissingsbevoegdheid. Bij veel beleidsonderdelen wordt onderscheid gemaakt tussen personeelsgeleding en oudergeleding. De directie is regelmatig aanwezig bij de MR vergaderingen om beleid toe te lichten. 

 

De MR is opgericht door leerkrachten en ouders waarbij het reglement is vastgesteld. Volgens het reglement zal de MR bij wisselingen van deelnemers en na een zittingstermijn verkiezingen organiseren. Hier kunnen alle ouders zich voor aanmelden. Middels de nieuwsbrief zal MR hierover communiceren.

MR 2023

Ouders:
Patrick van der Honing
Hester Kuilen (Secretaris)


Leerkachten:

Saïda El Allaoui (voorzitter)
Stefanie Kuipers

 

Links
 

MR reglement

Notulen

Evenementenraad

Op MKC De Schatkaart hebben wij een evenementenraad. Deze raad ondersteunt vele activiteiten op school, letterlijk met raad en daad. De raad heeft contact met de leerkrachten, MR en directie. 

De ouders in de raad helpen bij het organiseren en coördineren van allerlei bijzondere activiteiten voor de leerlingen zoals; sportevenementen, het Sinterklaasfeest, de seizoensfeesten zoals het lenteontbijt, zomerfeest en winterdiner. De raad komt gemiddeld één keer per 6 weken bijeen. Hier zijn ook leerkrachten bij aanwezig.
Wil je lid worden van de evenementenraad en/of inzetten voor allerlei activiteiten? 

Mail dan naar info@mkcdeschatkaart.nl

bottom of page