top of page
De Schatkaart_meiden in kring_lres.jpg

.

Alle praktische info op een rij.

Patronen_streepjes - geel.png

Klik op de knoppen hieronder om meer te weten over dat onderwerp. Staat jouw vraag er niet bij? 

Je kunt je vraag ook altijd per mail aan ons stellen!

 

Openingstijden

De Schatkaart is maandag t/m vrijdag open voor opvang en onderwijs van 7:30-18:30 uur.

Onderwijs    

TSO

KDV

BSO

8.30 - 14.30 (5 gelijke dagen)    

12.00 - 13.00

7.30 - 18.30

7.30 - 8.30 (voorschool)

14.30 - 18.30 (naschool)

Openinstijden

Tijdelijke locatie

Vanaf april 2022 is De Schatkaart open! We starten op een tijdelijke locatie vlakbij, op 5 minuten fietsafstand van het nieuwe gebouw. In het voorjaar van 2023 verwachten we te verhuizen naar het nieuwe gebouw.

Kinderen die starten op de tijdelijke locatie verhuizen automatisch mee naar de nieuwe locatie.

Tijdelijke locatie

Vakanties
& vrije dagen

schooljaar 2022- 2023

Herfstvakantie

Kerstvakantie   

Voorjaarsvakantie

Goede Vrijdag

2e Paasdag

Meivakantie

Hemelvaart

2e Pinksterdag

Zomervakantie

15 oktober t/m 23 oktober 2022

24 dec 2022 - 8 jan 2023    

25 februari  t/m 5 maart 2023

7 april 2023

10 april 2023

22 april - 7 mei 2023

18 en 19 mei 2023

29 mei 2023

22 juli - 3 september 2023

Het kinderdagverblijf en BSO zijn het gehele jaar open met uitzondering van de reguliere feestdagen.

Vakanties & vrijedagen

Studiedagen

Twee studiedagen per jaar is het gehele MKC gesloten en is er geen onderwijs en geen opvang. Tijdens deze dagen is er nascholing en uitwisseling voor het gehele team van het MKC.
Alle andere studiedagen is de BSO open. 

Schooljaar 2022- 2023

14 oktober 2022

21 november 2022 vanaf 13:00 uur

24 februari 2023 (opvang gesloten)

18 juli t/m 21 juli 2023 i.v.m verhuizing naar het nieuwe gebouw

Studiedagen
Links en downloads

Links & downloads 

MKC gids

MKC gids 

Klik hier om de MKC informatiegids te bekijken. Deze gids is een combinatie van inhoudelijke en praktische informatie over Montessori Kindcentrum De Schatkaart. 

Tarieven

Tarieven

De tarieven zijn vastgesteld voor 2022. De voorwaarden die gelden voor deze tarieven kan je teruglezen in de voorwaarden van de kinderopvang. 

Dagopvang 0-4 jaar

De kosten voor de dagopvang bedragen € 10,02 per uur. 

Buitenschoolse opvang 4-12 jaar

De kosten voor de buitenschoolse opvang hangen af van het type opvang: 
- BSO inclusief vakantieopvang  € 8,35
- BSO exclusief vakantieopvang  € 10,10
- BSO vakantieopvang € 8,05
- Uurtarief extra opvang € 8,90

- Voorschoolse opvang € 8,05
 

Tussenschoolse opvang 4-12 jaar 

De kosten voor de TSO bedragen € 2,00 per keer. Deze kosten zullen geïncasseerd en verdeeld worden over 12 maanden.

Contactgegevens

Passend onderwijs

Op deze plek staan contactgegevens van onze collega's die ondersteunen bij de zorg en veiligheid op De Schatkaart. 

De Adviseur Passend Onderwijs is Margo. Zij is te bereiken per mail via msblob@staij.nl

 

De aandachtsfunctionaris en vertrouwenspersoon is Sophie. Zij is te bereiken per telefoon 06-30 75 20 76 en per mail via shertzberger@staij.nl

MKC De Schatkaart valt onder het Ouder- en Kindteam IJburg en Zeeburgereiland. Voor advies of een afspraak mail naar ijburgzeeburg@oktamsterdam.nl of bel naar 

 020 - 555 5961. 

Nieuwsbrieven

Verlof 
aanvragen

Twee aanvraagformulieren

  • Het verlofformulier gewichtige omstandigheden is voor de aanvraag voor bijvoorbeeld een dag vrij i.v.m. een uitvaart, een huwelijk etc. In het aanvraagformulier vind je meer informatie hierover. 

  • Het formulier vakantieverlof is voor de aanvraag voor extra vakantie vanwege uw beroep. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Deze kun je hieronder lezen. 

 

Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie?

Buiten de schoolvakanties mogen kinderen die leerplichtig zijn niet op vakantie. Je kunt een boete krijgen wanneer je dit wel doet. Wanneer ouders tijdens alle schoolvakanties niet weg kunnen door werk is het mogelijk toestemming te vragen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.

Vrij buiten de schoolvakanties
Soms kun je door werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met je gezin op vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke aard van je beroep.

Bijvoorbeeld omdat:

  • Het om seizoensgebonden werk gaat, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca;

  • Het werk met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties;

  • Je als zelfstandige een groot deel van je inkomen mist als je tijdens de schoolvakanties weg bent.

 

In dat geval kun je toestemming vragen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit heet ‘beroep op vrijstelling’.

 

Bewijzen dat u niet tijdens schoolvakantie op vakantie kunt:

  • Als ondernemer moet je kunnen aantonen  dat u een groot deel van uw inkomsten mist als je tijdens schoolvakanties op vakantie gaat. Dit heet ook wel een ‘onoverkomelijk bedrijfseconomisch risico’.

  • Als werknemer kun je, als je seizoenswerk doet, bijvoorbeeld een verklaring van de werkgever overleggen.

Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties

Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:

Dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is.
Je door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties.
Je dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest.
Je niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin.

Verlof aanvragen
bottom of page