top of page
De Schatkaart_meiden in kring_lres.jpg

.

Alle praktische info op een rij

Patronen_streepjes - geel.png

Klik op de knoppen hieronder om meer te weten over dat onderwerp. Staat jouw vraag er niet bij? 

Je kunt je vraag ook altijd per mail aan ons stellen!

 

Openingstijden

De Schatkaart is maandag t/m vrijdag open voor opvang en onderwijs van 7:30-18:30 uur.

Onderwijs    

TSO

KDV

BSO

8.30 - 14.30 (5 gelijke dagen)    

12.00 - 13.00

7.30 - 18.30

14.30 - 18.30 (naschool)

Onze locatie

Vanaf april 2022 is De Schatkaart open! En vanaf zomer 2023 zijn we gestart in ons nieuwe gebouw op Centrum Eiland.

Vakanties
& vrije dagen
 

Het kinderdagverblijf en BSO zijn het gehele jaar open met uitzondering van de reguliere feestdagen en één studiedag.

De zomervakantie 2024 start op donderdag 18 juli (vrijdag 19 juli is een studiedag)

Start school

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

Meivakantie

(inc. Pasen)

Bevrijdingsdag

Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag

Zomervakantie

3 september 2024 (2 sep. = studiedag)
26 okt. - 3 nov 2024

21 dec. t/m 5 januari 2025

15 feb. t/m 23 feb. 2025

19 april t/m 4 mei 2025

5 Mei 2025

29 mei 2025

9 juni 2025

12 juli t/m 24 augustus 2025

Schooljaar 2024-2025

 

Studiedagen & bijzondere dagen

Twee studiedagen per jaar is het gehele MKC gesloten en is er geen onderwijs en geen opvang. Tijdens deze dagen is er nascholing en uitwisseling voor het gehele team van het MKC.
Alle andere studiedagen is de BSO open. 

Schooljaar 2023-2024

19 juli 2024

Schooljaar 2024-2025

2 september 2024
14 oktober 2024

18 november 2024

5 december 2024 kinderen 12:00 uur uit

19 december 2024 12 uur uit en 17:00 tot 18:00 uur weer op school.

8 januari 2025 

30 januari 2025 (gehele MKC gesloten)

17 april 2025 kinderen 12 uur uit

18 april 2025

30 mei 2025

11 juli 2025

MKC gids 

Klik hier om de MKC informatiegids te bekijken. Deze gids is een combinatie van inhoudelijke en praktische informatie over Montessori Kindcentrum De Schatkaart. 

Tarieven

De tarieven zijn vastgesteld voor 2022. De voorwaarden die gelden voor deze tarieven kan je teruglezen in de voorwaarden van de kinderopvang. 

Vrijwillige ouderbijdrage

1 kind € 45 euro

2 kinderen € 75 euro

3 kinderen € 105 euro

Wat wordt er onder andere gedaan met de vrijwillige ouderbijdrage?

 • Het jaarlijkse bezoek aan Artis en/of museum.

 • Indien mogelijk projecten van school, zoals de activiteiten rond de seizoensfeesten.

 • Aanschaf van extra boeken voor de Kinderboekenweek.

 • Aankleding van de seizoensfeesten (denk hierbij aan Sintfeest, winterdiner, lenteontbijt).

Schoolreisjes onder- en middenbouw en kamp in de bovenbouw zijn niet inbegrepen in de ouderbijdrage.

Dagopvang 0-4 jaar

De kosten voor de dagopvang bedragen € 10,92 per uur. Uurtarief extra opvang € 10,23 per uur. 

Buitenschoolse opvang 4-12 jaar

De kosten voor de buitenschoolse opvang hangen af van het type opvang: 
- BSO inclusief vakantieopvang  € 9,65
- BSO exclusief vakantieopvang  € 11,76
- Uurtarief extra opvang € 10,23

 

Tussenschoolse opvang 4-12 jaar 

De kosten voor de TSO bedragen € 2,85 per keer. Deze kosten zullen geïncasseerd en verdeeld worden over 6 maanden.

Passend onderwijs

Op deze plek staan contactgegevens van onze collega's die ondersteunen bij de zorg en veiligheid op De Schatkaart. 

In het SOP (School Ondersteuningsprofiel) kun je lezen hoe passend onderwijs praktisch vorm krijgt op onze school. 

De Adviseur Passend Onderwijs is Margo. Zij is te bereiken per mail via msblob@staij.nl

 

De aandachtsfunctionaris en vertrouwenspersoon is Stefanie Kuiper. Zij is te bereiken per telefoon op school en per mail via stefaniekuiper@mkcdeschatkaart.nl

MKC De Schatkaart valt onder het Ouder- en Kindteam IJburg en Zeeburgereiland. Voor advies of een afspraak mail naar ijburgzeeburg@oktamsterdam.nl of bel naar 

020 - 555 5961. 

Verlof 
aanvragen

Twee aanvraagformulieren

 • Het verlofformulier gewichtige omstandigheden is voor de aanvraag voor bijvoorbeeld een dag vrij i.v.m. een uitvaart, een huwelijk etc. In het aanvraagformulier vind je meer informatie hierover. 

 • Het formulier vakantieverlof is voor de aanvraag voor extra vakantie vanwege je beroep. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. Deze kun je hieronder lezen. 

 

Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie?

Buiten de schoolvakanties mogen kinderen die leerplichtig zijn niet op vakantie. Je kunt een boete krijgen wanneer je dit wel doet. Wanneer ouders tijdens alle schoolvakanties niet weg kunnen door werk is het mogelijk toestemming te vragen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.

Vrij buiten de schoolvakanties
Soms kun je door werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met je gezin op vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke aard van je beroep.

Bijvoorbeeld omdat:

 • Het om seizoensgebonden werk gaat, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca;

 • Het werk met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties;

 • Je als zelfstandige een groot deel van je inkomen mist als je tijdens de schoolvakanties weg bent.

 

In dat geval kun je toestemming vragen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit heet ‘beroep op vrijstelling’.

Bewijzen dat je niet tijdens schoolvakantie op vakantie kunt:

 • Als ondernemer moet je kunnen aantonen  dat je een groot deel van je inkomsten mist als je tijdens schoolvakanties op vakantie gaat. Dit heet ook wel een ‘onoverkomelijk bedrijfseconomisch risico’.

 • Als werknemer kun je, als je seizoenswerk doet, bijvoorbeeld een verklaring van de werkgever overleggen.

Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties

Je kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:

 • Dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is.

 • Je door je werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties.

 • Je dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest.

 • Je niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met je gezin.

BSO

Op MKC De Schatkaart hebben we een interne BSO en werken we met twee externe organisaties die kinderen op onze school ophalen.

 • Interne BSO: Humankind 
  vestigingsmanager: Simone van Lagen
  mail: simonevanlagen@mkcdeschaktkaart.nl

 • Externe BSO: UniKidz Neptunus
  locatie: Piet Zwarthof 2
  www.unikidz.nl

 • Externe BSO: Kidsart
  Locatie: Diemerparklaan 65
  Mail: info@bsokidsart.nl
  www.bsokidsart.nl

bottom of page